Vášnivý alarm Kateřiny Janouchové a Švédsko před volbami

Čím se chytla sexu, tím se vrhla na migraci.

Obrázku Švédska, který v českých zemích zprostředkovává Kateřina Janouchová, nelze na první pohled nic vytknout: „podává svědectví“, zpravuje o konkrétních kauzách, k nimž v zemi v současnosti dochází. Přesto jsou informace Janouchové hrubě selektivní, a i když švédská přistěhovalecká politika prochází velmi složitým obdobím, kdy se až téměř zdá, jako by naprosto kolabovala, dotyčná se svým vyostřeným antiuprchlickým alarmismem naprosto vědomě veze na protiimigrační názorové vlně se vším všudy. Při pozornějším čtení jejích článků

publikováno: 25. 8. 2018

NEJNOVĚJŠÍ články


10 rad, jak přemýšlet, abychom se úplně nezbláznili v téhle bláznivé době

Každý názorový extrém je z logiky věci fikcí, povrchní abstrakcí, absolutním zjednodušením a my jsme se …

Vlčí stopy ve sněhu Mirka Kemela vedou do nitra poezie

Když se řekne Miroslav Kemel, většina lidí si hned vybaví karikaturistu, který svými kreslenými vtipy …

Co nám brání v uzdravení z epidemie

Mnoho z nás si klade otázku, nač tady tu covidovou epidemii máme? Je k něčemu dobrá? Můžeme …

V Číně je každý cizinec hned Američan

Po čase jsem u nás na návsi opět potkala paní Novotnou, jejíž syn je už …

Promořenost nás bohužel nezajímala…

Dnes si přečtěte rozhovor s Leošem Valáškem, molekulárním biologem: „Viděno tehdejšíma očima, důležitější než jen testovat …

Nenávistné štěpení společnosti: úděl, anebo prokletí?

Na štěpení společnosti a na hluboké příkopy, zpravidla naplňované vzájemnou záští a nenávistí, si pomaličku …

Data současnosti: 82 253 dolarů – průměrný dluh černošských absolventů Ph.D.

Sociologická měření dlouhodobě ukazují na reprodukci nerovnosti ve vzdělávání a nejinak je tomu také u …

Absurdní sen o společnosti růstu

Životní styl spojený s velkou uhlíkovou stopou se ve světle poznatků o globálním oteplování jeví …