Víme lépe než Maďar, co chce Maďar?

Michael Klenka

Michael Klenka

Komentátor

Co znamená Evropským parlamentem schválené šetření o stavu demokracie v Maďarsku?

Stalo se to poprvé. Evropský parlament (EP) na prahu poloviny září přijal potřebnou 2/3 většinou hlasů doporučení, aby byl proti Maďarsku spuštěn čl. 7 Smlouvy o evropské unii. Tento článek obecně říká, že Evropská komise (EK) má vůči dotčené zemi zahájit šetření kvůli „vážnému ohrožení hodnot Evropské unie“. Teoreticky to může mít za následek sankce, které mohou vyústit dokonce i ke zbavení hlasovacího práva daného člena EU. Z praktického hlediska však stačí jen velmi málo, aby se nestalo vůbec nic. K případnému uvalení sankcí je totiž v jeden moment celého úředního a hlasovacího postupu potřeba jednomyslného schválení všemi unijními zeměmi zasedajícími v Radě

Tento článek je exkluzivní obsah
PRO PŘEDPLATITELE PŘÍTOMNOSTI

PŘIDEJTE SE K PŘEDPLATITELŮM
Jste předplatitel?
PŘIHLASTE SE

publikováno: 30. 9. 2018

NEJNOVĚJŠÍ články


Druhý návrat do Evropy

Druhé české předsednictví Evropské unii bude jen málo zatíženo vzpomínkou na neslavný konec prvního pokusu, …

Vůdci Unie dosud nevadili, a nyní vadí nicotností a bezradností

Zeptali jsme se Cyrila Svobody, jak jako bývalý ministr vnitra a zahraničí vidí budoucnost Evropské unie, …

Rozumný konzum

S konzumem je to těžké: je-li ho hodně, vzniká dojem nadbytku, který se spaluje neúčelně, nejčastěji …

Sebestředná politika aneb ošidnosti obecného dobra

Karel Engliš, předválečný významný český národohospodář soudí, že egocentrismus neboli sebestřednost působí neblaze nejen v soukromém …

Životní scénáře jako zpovědní zrcadlo

Jsem „nepřítelem pathosu a kravských barvotisků, mám hrůzu z modlitby, jež páchne operou…,“ tak to kdysi napsal …

Nebýt zapomenuti, to není málo

Diskuse o předsednictví země v Radě EU bývá pohříchu pomíjivá módní záležitost, o které se v příslušné členské zemi …

Londýnský atentát na mnichovský diktát

Čtrnáctitunový Big Ben na věži parlamentu odbíjel čtvrtou hodinu odpolední, když se 18. července 1941 …

Zrada konzervativců aneb Demokracie v ohrožení

Na počátku byl (…) Adenauer. Tak by mohlo začít „Písmo“ o dějinách rané Spolkové republiky. Po …