Krz Valocha byli StB blízcí mnozí, ani nevěděli jak blízcí

Fakt, že někdo dodával zprávy o svých přátelích a učitelích tajné policii totalitního režimu v okupované zemi se, jak jsme svědky nyní, dá podat tisícerými způsoby. Mirek Vodrážka s velice břitkým humorem komentuje takové počínání slovy slovutného Jiřího Valocha v textu

Příklad depolitizované promluvy ve výtvarném umění – agent Jiří Valoch

takto:

„Pokud analyzujeme polistopadový skrytý jazyk Jiřího Valocha, když neosobně, v množném čísle hovoří o výtvarném umění v normalizačním období a říká například: měli jsme „blízko k Milanu Knížákovi“, Jiří Kolář byl nám „jistotou“ nebo „cenili jsme si od začátku – Petra Štemberu“ (Valoch, Jiří: Brněnský okruh. In: Slavická, Milena ‒ Pánková, Marcela: Zakázané umění I. Výtvarné umění, 1995, č. 3‒4, s. 141‒174), pak dochované agenturní zprávy StB či jeho udání právě na Milana Knížáka, Petra Štemberu, Jiřího Koláře a další výtvarníky rozšiřují šířku gramatického plurálu směrem k StB, a zároveň rozvrací osobní mytologizují řád nevinnosti výtvarného „My“.

Právě prostřednictvím Valochových agenturních zpráv měla komunistická tajná policie blízko nejen k Milanu Knížákovi, Petru Štemberovi nebo Jiřímu Kolářovi, ale i k dalším osobám.​“

Více: https://www.minulost.cz/cs/priklad-depolitizovane-promluvy-ve-vytvarnem-umeni-agent-jiri-valoch.

publikováno: 21. 12. 2018

David Bartoň

David Bartoň

Šéfredaktor Přítomnosti /

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Být blízko smrti je normální

Žádný dočasný „stav nouze“, ale skutečný stav člověcký. Více je pěkně podáno v bizarní i zaumné podobě v kázáních (DB) M. C. Putny: „Když tedy přijde mor – a ten náš mor je zatím …

Jak docílit toho, aby ti horší volili ty lepší?

Odpověď na otázku ze článku Petra Havlíka Vůdce si chystá blahořečení?: [začerněno] Prchala ačkoliv Prchal prohlásil, že dělat píár klaďasům je nuda, tak ho usměrnit, aby přešel k Fialovi a udělal z něho …

Nenechte nás padnout!

Vážený pane ministře, vedeni stavovskou sounáležitostí a snahou zachránit specifickou oblast české kultury, rozhodli jsme se ustavit Cech malých nakladatelů, jehož prostřednictvím se obracíme s žádostí o pomoc na Vládu České republiky, respektive …

Pod štítem Přítomnosti

Štít zn. pouze pro brýlaté. Vhodné do tramvaje, busu, na nákup. Průhledná folie, dvě gumičky na zdrsnění hladkého povrchu nožiček brylí, dvě svorky, ostrý hrot na zdrsnění folie v místě …

Propaganda jako za Sovětů

Prezident Zeman prohlásil ve svém krátkém televizním projevu z 19. března: „Chtěl bych poděkovat Čínské lidové republice, která nám jako jediná země pomohla s dodávkou těchto (zdravotnických, bd) prostředků.“ Ministr Hamáček pak úslužně …

Od koronaviru ke katalyzátoru

K jako korona, kabaret, kádr, kalamita, kalich, kalkulace, komando, kniha, komediant, kontrola, korupce, krám, kravina, křeček, kříž, kšeft… … a vypínám rádio. Jdu se projít se psem do městečka pod kopcem, …

Čínské rychlotesty nanic

Rychlotesty s odhalováním koronaviru v Moravskoslezském kraji příliš nepomohou. Jejich chybovost je totiž okolo 80 procent. Využít by zřejmě šly hlavně jako ověřovací testy u lidí v končící karanténě, kteří nikdy nebyli pozitivně testováni. …

Ing. Babiš se nemá co rozcapovat

a předvádět se v prime time národu, jako druhý Putin, co jeho spasitel, když první dva týdny zcela chaoticky předváděl jen své ego a zanedbal plno důležitých věcí. Usnesení vlády o stavu nouze …