Ústavnost je buržoazní přežitek – mizí lidé, kultury i knihy

Peking v boji proti „škodlivému západnímu vlivu“.

Pod vedením Si Ťin-pchinga se stupňuje boj čínské Státostrany proti všemu, co souvisí s hodnotami demokracie, ústavnosti, vlády zákona nebo univerzálních lidských práv. Důležitým terčem utužování ideologické kontroly[1] jsou samozřejmě univerzitní učitelé[2] i studenti[3]: Si Ťin-pching vyzval univerzity[4], aby se staly baštami komunistické ideologie a stoupenci stranického vedení.

Pryč se zahraničním obsahem!

Dalším projevem postupné eliminace západních politických konceptů z čínského vysokého školství byl pokyn Pekingu z loňského září[5] revidovat školní učební materiály se “zahraničním obsahem”. Počátkem letošního roku se ministerstvo školství zaměřilo konkrétně na knihy a učebnice související s ústavním právem. Z polic knihkupectví tak postupně zmizela i publikace slovutného profesora Pekingské univerzity Čang Čchien-fana. Úřady nepotvrdily, že by vydaly oficiální příkaz ke vyřazení právě této knihy. Více informací o průběhu knižní čistky přinesly China Digital Times[6]:

Začátkem ledna vydala kancelář Národní komise pro výukové materiály „Oznámení o zahájení komplexního prověřování univerzitních učebních materiálů ústavního práva“. V oznámení stojí požadavek, aby všechny vysoké školy a univerzity důkladně přezkoumaly materiály o ústavním právu, které se aktuálně využívají, a předložily své závěry Kanceláři pro učebnice Ministerstva školství do 15. ledna. […] Oznámení bylo veřejně publikováno na některých univerzitních webových stránkách a také na webových stránkách ministerstva školství.

V interview zveřejněném na WeChatu – a záhy zmizelém – se Čang ohrazuje proti názoru, že jeho učebnice propaguje západní hodnoty a kritizuje uzavírání Číny před názory okolního světa. Přímo k ústavnímu právu podotýká:

Ústavní právo jako akademická disciplína by se nemělo politizovat. Každý akademický obor by si měl uchovat jistou politickou neutralitu. (…) V současné době je ústavní právo “citlivým” tématem. Pokud vím, nevede se prakticky žádná veřejná debata. Skoro jako by se každý bál!

Ovšem ústavnost je v zemi třaskavým tématem[7]. Mocenský monopol jedné strany je ze své podstaty neslučitelný se samotným tímto konceptem – a zákonností v běžném slova smyslu vůbec. Po nástupu Si Ťin-pchinga k moci proběhla v roce 2013 krátká akademická diskuze o konstitucionalismu, povzbuzená některými jeho výroky u příležitosti 30. výročí současné čínské ústavy z roku 1982. Diskuze rychle skončila kategorickým závěrem stranických politruků (mimochodem v čele se „strategickým poradcem“ CEFC plukovníkem Taj Süm)[8], že ústavnost je buržoazní přežitek.

Komunismus je také západní vynález

Podle specialisty na ústavní právo Čang Li-fana[9] je přezkum obsahů univerzitních učebnic výsledkem tajného udání jednoho ze zneuznaných čínských akademiků. Udání vzaly úřady vážně a vydaly rozkaz k vyšetřování. Čistka prý neměla za cíl odstranit jednu konkrétní knihu, ale veškeré podobné publikace, protože celá věda o ústavním právu podléhá „západnímu vlivu“. Čang Li-fan:

Myšlenka ústavy přišla skutečně za Západu, řekl. Nic takového starověká Čína nezná. Ale když použijete proti zavedení ústavy v Číně argument, že takzvané západní ideje jsou pro Činu špatné, myslím, že je to hloupost. Komunismus přišel taky ze Západu. Komunistický manifest napsal Němec a Internacionálu člověk z Francie. Čínskou vlajku navrhl Rus.

Ve stejném duchu se vyjádřil také Feng Č‘-čchiang, čínský právník žijící v Kanadě:

Kniha Čang Čchien-fana byla odstraněna z polic kvůli současnému politickému klimatu v Číně. Od devatenáctého sjezdu strany a následných ústavních změn [které daly prezidentu Siovi právo vládnout po neomezeně dlouhou dobu], se některá ustanovení ústavy stala velmi [politicky] citlivými.

Ideologická kontrola se v Číně bezpochyby stupňuje, a za takové situace není zájem o implementaci ústavy v jejím aktuálním znění žádoucí. Jak poznamenal pekingský profesor Tcheng Piao, pobývající v USA, je snaha o utužení současně projevem strachu mocných:

Ukazuje to, jak nejvyšší představitele děsí jakýkoli druh liberálního myšlení nebo sklony k liberalismu mezi běžnými lidmi.

11 3 2019 obr3

Wu Guanzhong, The Great Wall (I), 1986, wikiart.org


[1] https://chinadigitaltimes.net/2016/12/xi-calls-thought-control-chinas-campuses/#_blank

[2] https://chinadigitaltimes.net/2017/09/universities-tighten-ideological-oversight-teaching-staff/#_blank

[3] https://chinadigitaltimes.net/2014/12/xi-calls-tighter-ideological-control-universities/#_blank

[4] https://www.theguardian.com/world/2016/dec/09/china-universities-must-become-communist-party-strongholds-says-xi-jinping?CMP=twt_a-world_b-gdnworld#_blank

[5] https://www.reuters.com/article/us-china-education/china-expunges-unapproved-foreign-content-from-school-textbooks-idUSKCN1M00D9#_blank

[6] https://chinadigitaltimes.net/2019/02/translation-zhang-qianfan-on-censorship-of-teaching-materials/#_blank

[7] https://sinopsis.cz/strana-nad-zakon/

[8] https://sinopsis.cz/puzzle-jmenem-cefc-cinsky-a-svetovy-tisk-o-tajemne-spolecnosti-a-jejim-vlivu-v-cr/

[9] https://www.rfa.org/english/news/china/textbook-02042019114215.html/ampRFA?__twitter_impression=true#_blank

publikováno: 11. 3. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Letošní mor nový Dekameron nevyplodí

Epidemie moru z východu padla přes Itálii na zbytek Evropy. Z karantény na venkově nám píše Boccaccio:[1] …

Epidemie 2020: Někdo za to může

O původu epidemie se ve zprávách objevují velice zajímavé a důležité články – věrohodné i nevěrohodné. Otázka vzniku …

Měli jsme se nadmíru dobře a vůbec jsme si toho nevážili

Co dobrého nám krize přinese a co nového se díky ní naučíme? Zeptali jsme se …

Náhlá smrt zdravotní sestry. Příčina a viníci známi.

Je první mediálně prezentovanou obětí koronaviru z řad zdravotníků. Sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze, věk …

Kolik pravdy obsahuje dezinformace?

Není to obyčejná lež, je mnohem horší, protože obsahuje kousky pravdy. Pokud na ni narazíte, …

Milion chvilek pro Andreje Babiše

Andrej Babiš pronesl v pondělí večer k národu projev opravdu profesionální. Neřekl nic, všechny pochválil a nikoho se …

Průšvih, talenty donašečů a jejich život v Čechách

Autor libreta k Prodané nevěstě, mimořádně talentovaný, avšak morálně „desintegrovný“ český literát a politik Karel Sabina …

Pijte SAVO, zdraví přijde samo!

Přísloví praví, čistota půl zdraví. Nic se však nemá přehánět včetně hygieny, jak nás školí …