Čím jsou intelektuálové demokracii nebezpeční?

Proč a jak jsou liberální intelektuálové demokracii nebezpeční a proč stoupá obliba populistů, vysvětluje politolog Pavel Barša v rozhovoru, který vedl s Ludgerem Hagedornem pro server Eurozine.

Jeho návod by mohl být i dobrou inspirací a korektivem různých intelektualismů a nešvarů např. pro organizátory demonstrací na Letné.

Pro čtenáře Přítomnosti jsme připravili resumé tohoto rozhovoru. Jeho původní anglickou verzi pod názvem Why liberal elites can be dangerous to democracy čtěte zde.

***

Liberální demokraté by se neměli nechat chytit do pasti, kdy sami sebe definují výlučně jako opak totalitního zřízení. Staví-li vládu nejschopnějších odborníků do protikladu k rovnostářskému kolektivu, občanskou společnost jako opak státu a svobodu jednotlivce jako opak sociální solidarity, výsledkem je, že máme sklon posuzovat hodnoty, které jsou „kolektivní“ a my k nim máme odpor, rázem jako „totalitní“.

Ačkoliv nás antitotalitní hnutí 20. století velmi inspirovalo, nesmíme vůči němu zůstávat nekritičtí. Na druhou stranu to byla právě obhajoba svobody a lidských práv, jež přinesla obrovské sociální nerovnosti a celkové oslabení demokracie – a to na úkor státu, to ona napomohla odstranění státní kontroly nad kapitalismem.

Také pojem „solidarita“ se za poslední desetiletí proměnil: ze sociální solidarity uvnitř národního státu se stala solidarita humanitární nebo občanská. Ta už ovšem nemá hranice, cílí na lidská práva a na rovné občanství. Tak vypadá současné „nové sociální hnutí“. Zatímco staré sociální hnutí stálo na odborech a na sociálně demokratických stranách, jež byly součástí politického systému, aby mohly vytvářet zákony, nové hnutí stojí na podpoře občanské společnosti, kterou hájí proti státu.

Pavel Barša upozorňuje, že občanská hnutí nejsou schopna zakládat svobodné a rovnostářské společnosti. To, že tato hnutí v 80. a 90. letech uspěla, bylo možné pouze v důsledku vakua, které vzniklo mezi zhroucením socialismu a zhroucením antikoloniálního nacionalismu. Kolektivistická utopie tak nahradila utopii individualistickou – ta ovšem stojí proti státu.

Proč vidíme v posledních letech takový úspěch populistů? Protože slibují návrat silného národního státu.

Lidem, kteří disponují ekonomickými a kulturními zdroji, globalizovaný svět vyhovuje více než těm, kteří k těmto zdrojům přístup nemají. Opustily je i jejich sociální strany, protože i z těch se staly strany liberální. A právě proto tyto lidi oslovují populisté, kteří slibují, že je před anonymní globální silou ochrání – obnovením silného národního státu.

Není proto už funkční vymezovat se proti populistům antitotalitní ideologií. Pokud chceme populismus položit na lopatky, musíme elimininovat mezeru mezi vítězi globalizace na straně jedné a těmi „poraženými“ na straně druhé. Nestavme jednotlivce proti kolektivu, ale zkusme je pochopit jako vzájemně podmíněné. Naším heslem by mělo být: není individuální svobody a občanské solidarity bez kolektivního přerozdělování a společenské solidarity.

publikováno: 24. 7. 2019

Pavlína Havlová

Pavlína Havlová

/ Narozena v roce 1976 ve Vlašimi. Studovala orální historii na Fakultě humanitních studií UK. Ráda oživuje vzpomínky na to, co je už nenávratně pryč. V rozhovorech se snaží zrcadlit životní příběhy lidí, kteří se nebojí žít.

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Čína, Divoký západ a koronavirus

„Zavinili to Číňané!“ vykřikuje prezident Trump. Otázka také ovšem je, do jaké míry jsou západní civilizace součástí tohoto maléru? Věci nejsou nikdy jednostranné, je to vždycky „tango“. Sice nejíme netopýry …

Čížku, ptáčku zeleného peří

Čížku, ptáčku zeleného peří, řekni mi, zazpívej, čím dobro se měří?!   Navzdory všem korunám a koronám, virus nevirus, viróza neviróza, víra nevíra, dějí se stále věci, které se dít mají, …

Co se to děje?

Dnes v časných ranních hodinách jsem vyrazil pěšky do ordinace. Ulice liduprázdné, mrzlo, až praštělo, do kopce pod vojenskou nemocnicí jsem se zadýchal. Roušku (ušila mi ji dcera) jsem sice měl, …

Proroctví prognostika se naplnilo

Exkluzivní obsah PRO PŘEDPLATITELE Milí čtenáři, chcete vědět, jak to dopadne?Předplaťte si nás na rok – už od 1 koruny! Chci vědět víc Pokud již máte předplatné, přihlaste se ZDE.

Zapomenutý prezident

Prezident Miloš Zeman v současné kritické situaci nikomu neschází, mnozí jsou dokonce radši, že se k ničemu nevyjadřuje, a jiní na něj zapomněli úplně. Protože ho ale zájem – veřejnosti …

Být blízko smrti je normální

Žádný dočasný „stav nouze“, ale skutečný stav člověcký. Více je pěkně podáno v bizarní i zaumné podobě v kázáních (DB) M. C. Putny: „Když tedy přijde mor – a ten náš mor je zatím …

Jak docílit toho, aby ti horší volili ty lepší?

Odpověď na otázku ze článku Petra Havlíka Vůdce si chystá blahořečení?: [začerněno] Prchala ačkoliv Prchal prohlásil, že dělat píár klaďasům je nuda, tak ho usměrnit, aby přešel k Fialovi a udělal z něho …

Nenechte nás padnout!

Vážený pane ministře, vedeni stavovskou sounáležitostí a snahou zachránit specifickou oblast české kultury, rozhodli jsme se ustavit Cech malých nakladatelů, jehož prostřednictvím se obracíme s žádostí o pomoc na Vládu České republiky, respektive …