V solidaritě s našimi sestrami a bratry z hongkongské konfederace …

… předseda ČMKOS Josef Středula (zasílá) tento otevřený dopis Jeho Excelenci Ťien-minovi Čangovi, velvyslanci Čínské lidové republiky v České republice.
Vyzývá v něm k zajištění ukončení represí proti demonstrantům, upuštění od vyvíjení nátlaku na úřady a firmy, aby propouštěly své zaměstnance, kteří se do protestů zapojí.

Vyzývá rovněž k zahájení dialogu s veřejností splněním pěti požadavků.

***

Otevřený dopis čínskému velvyslanci ve věci veřejných protestů v Hongkongu

  • Zveřejněno: 14.08.2019
  • Autor: Bohumil Čáp

publikováno: 15. 8. 2019