Porno, internet a děti. A co ještě?

O dopadu sociálních sítí na děti a mladistvé se mluvilo na panelové diskusi Jak přežít na síti (Lichtenštejnský palác, 5. 11. 2019). Za pozornost stálo už samotné pořádání diskuse za účasti zahraničních expertů. V našem mediálním prostoru se tomuto tématu věnujeme pouze okrajově, zato ve všech zemích západní Evropy mu média poskytují obrovskou pozornost, což vytváří tlak veřejnosti na politiky, aby se problému věnovali na nejvyšší vládní úrovni. Naše společenské povědomí už učinilo první nejisté krůčky a zájem o informace se ze strany rodičů dětí školou povinných zvyšuje, Českou republiku ale v tomto směru čeká ještě předlouhá cesta.

Pozvání k diskusi přijali tři přední britští experti,[1] českou stranu zastupovala adiktoložka a psycholožka Michaela Štáfková z kladenského Zařízení sociální intervence. Rodičům nabídla velmi dobře míněné shrnující rady, jejichž platnost si bohatě ověřila během své praxe.

Odborníci vysvětlovali, proč je nadužívání internetu dětem nebezpečné. Rozvíjela se dvě hlavní nebezpečí internetu, která na děti číhají. Především se jedná o zprávy se sexuálním kontextem, jejichž prostřednictvím se děti mohou stát terčem psychických i fyzických osob s patologicky nastaveným sexuálním vztahem k dětem. V důsledku sdílení osobních údajů se pak děti mohou vystavovat snadné manipulaci, kyberšikaně a psychickému násilí, jež může mít dlouhodobé traumatizující psychické důsledky.

Největší nebezpečí internetu ovšem tkví v nezdravém používání sociálních sítí (jak ukazuje graf níže z letošního velkého průzkumu ve Velké Británii). Právě sociální sítě jsou označovány za jednoho z hlavních viníků dobře zmapovaného, zhoršujícího se mentálního zdraví západní mládeže obecně.

Západ má tuto tematiku zpracovánu do titěrných detailů, kdežto u nás jsme v tomto ohledu zcela slepí. Neexistuje u nás jediná studie na toto téma! Skutečně ani jediná. Hlavní viníci? Ministerstvo zdravotnictví a česká psychiatrie, které trestuhodně zaspaly svou dobu.

Zazněly ale i další naléhavé otázky a odpovědi. Proč je zapotřebí o tomto problému mluvit s dětmi co nejdřív? Proč je důležité, aby děti cítily ve svých rodičích podporu? Rodiče, kteří se nezajímají dost o to, čím se jejich děti na síti zabývají, rodiče, kteří nemají dost vědomostí a/nebo sebevědomí či rodiče, kteří o své děti pečují přehnaně úzkostně – to všechno jsou problémy, které, pokud zůstanou neřešené, pak přivádí celé rodiny do psychoterapeutických poraden.


Diskuse se dotkla i dalšího škodlivého vlivu na děti, které internet přináší. Tipnete si, jaké téma to je? Je jím sledování porna. Podle Michaely Štáfkové se chlapci k pornu na internetu dostávají ve věku cca 9–12 let, dívky asi o rok později. Potýkáme se tu s obrovským problémem, že porno je zdarma a je dostupné úplně všem…

Doma jsem u svých synů ve věku 14 a 16 let hned chtěla prověřit, jaká je jejich zkušenost s pornem. Nad pornem jsme je už kdysi nachytali a považovali jsme to za „epizodu“. Jak jsou na tom s pornem teď?

Oba ze mě měli obrovskou legraci a zprvu se mnou vůbec nechtěli mluvit, že je to naprosto nedůležité téma. Vždyť to se přece ví, že všichni kluci porno na internetu sledují! Opravdu všichni? Úplně všichni! Jak dlouho už ho sledujete vy? Tak od dvanácti, mami.

Vyptávala jsem se dál. Můžu jim to nějak zakázat? Nemám šanci. Jestli jim chci sebrat mobil na večer, tak si to holt pustí kdykoli během dne! Pustí mi ukázku? Na to se oba zatvrdili, že něco takového mi rozhodně neukážou a se smíchem mi jeden po druhém ukázal v mobilu historii svého prohlížeče, abych na vlastní oči viděla, že u nich ani žádné porno nenajdu! Když se dostatečně vynasmáli, tak mi na můj nátlak prozradili, že na porno se dívají v tzv. anonymním okně…

Vědí, že v pornu nejde o lásku? Vědí. To už se doslova zajíkali a oba naráz mi odpověděli, že tam jde přece o prachy! A chápou, že porno nemá co dělat s láskou? Jaký bude rozdíl, až budou chtít zkusit to samé se svojí holkou? Rozdíl je jim zřejmý: „No tak pak to není ziskové, ale prodělečné!“ Protože v sázce jsou potenciální „děti, které po svých rodičích jednou budou chtít PC setup, aby mohly hrát Minecraft v 60 snímcích za vteřinu (fps),“ poučil mne mladší syn.

Aby mne od porna odvedli, oba mi začali vyjmenovávat výhody, které jim internet přináší: dozví se tu například mnoho nového, co by se ode mě nikdy nedozvěděli. Mladší syn se mě zeptal, odkud si myslím, že pramení jeho zapálení pro basket? Přišel si na něj sám, přes rapovou písničku, ve které zaznělo jméno jedné basketbalové hvězdy. Přes počítačové hry se zase dostal k angličtině. Chtěl hře nejenom rozumět, ale taky stál o to připojit se k týmu hráčů a komunikovat s nimi o strategii. Kvůli tomu, že se mu hra časem výrazně zpomalovala, se zase začal zajímat o to, co je uvnitř počítače a co v něm může vyměnit/změnit k lepšímu.


Je vůbec v naší moci uchránit děti od negativních důsledků, které jsou s používáním sociálních sítí spojeny a které na ně mohou mít dlouhodobý dopad? Jak je nenechat upadnout do úzkostí, depresí nebo pocitu osamělosti? Michaela Štáfková rodičům radí: Zajímejte se o to, co děti sdílí na internetu se svými kamarády a vyvarujte se kritizování a hodnocení obsahu, který děti sdílí. V opačném případě riskujete, že ztratíte u dětí důvěru a přestanou se vám svěřovat.

Je vůbec možné dát rodičům radu, jak vychovávat dítě správně? Slova se ujala Michaela Štáfková a podala překvapivě velmi jednoduchou odpověď. Mamky a tátové si prostě musí věřit:

„Univerzální radu na to nemám. Ale sama jsem matka dvou dětí, tak mohu říct, co fungovalo u mě. Doporučuju vrátit se k samé podstatě: Proč jsme vlastně děti chtěli a proč jsme si je pořídili? Potřebujeme začít důvěřovat sami sobě. Mám zkušenost, že mamky ani tátové si nevěří. Neví, jestli to, co dělají, není už za hranou, nebo jestli je to ještě správně. Pořád hledají „správnou“ cestu. Čtou miliony knih a různých publikací, hledají na internetu, jak se to správně dělá. A zapomínají na to, že někde uvnitř, intuitivně vědí, jak mají své děti vychovávat. V první řadě bych jim doporučila, aby se zastavili a sami sobě zodpověděli otázku, jak by to chtěli oni. Jak si myslí, že je to správně? Co cítí, že je správně ve výchově? Jen když si nebudou jistí, tak ať se jdou doptávat odborníků.“


Více k tématu v následujících krátkých videích. Upozornění: U všech videí si můžete zapnout titulky!

Výčet možných negativních důsledků spojených s nadužíváním internetu

Internet jako zesilovač nálad a nutnost designování bezpečných online služeb

Absence etických standardů v nakládání s uživatelskými daty

Nezájem rodičů a rodičovská kritika

Rodičovství a sebevědomí

Jak učit děti odolnosti


Graf: Pohlaví a psychické problémy.

Legenda: Červené sloupce dívky s příznaky deprese, modré chlapci se stejnými problémy. 1 dvojice sloupců – čas strávený na sociálních sítích = 0 hodin denně, druhá 0 – 1 hodiny, třetí 1–3 hodiny, čtvrtý 3–5, poslední 5 a více hodin/den. Zdroj: The Guardian.

Zleva: Dr. B. Dubicka, University of Manchester, dr. R. Graham, London´s Digital Mental Well-being Service, prof. D. Kuss, Nottingham Trent University a Mgr. Michaela Štáfková MBA, Zařízení sociální intervence Kladno. Moderoval: Jan Řehák.


[1] Dr. B. Dubicka, University of Manchester, prof. D. Kuss, Nottingham Trent University a dr. R. Graham, London´s Digital Mental Well-being Service.

publikováno: 5. 12. 2019

Pavlína Havlová

Pavlína Havlová

/ Narozena v roce 1976 ve Vlašimi. Studovala orální historii na Fakultě humanitních studií UK. Ráda oživuje vzpomínky na to, co je už nenávratně pryč. V rozhovorech se snaží zrcadlit životní příběhy lidí, kteří se nebojí žít.

NEJNOVĚJŠÍ články


Měli jsme se nadmíru dobře a vůbec jsme si toho nevážili

Co dobrého nám krize přinese a co nového se díky ní naučíme? Zeptali jsme se …

Náhlá smrt zdravotní sestry. Příčina a viníci známi.

Je první mediálně prezentovanou obětí koronaviru z řad zdravotníků. Sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze, věk …

Kolik pravdy obsahuje dezinformace?

Není to obyčejná lež, je mnohem horší, protože obsahuje kousky pravdy. Pokud na ni narazíte, …

Milion chvilek pro Andreje Babiše

Andrej Babiš pronesl v pondělí večer k národu projev opravdu profesionální. Neřekl nic, všechny pochválil a nikoho se …

Průšvih, talenty donašečů a jejich život v Čechách

Autor libreta k Prodané nevěstě, mimořádně talentovaný, avšak morálně „desintegrovný“ český literát a politik Karel Sabina …

Pijte SAVO, zdraví přijde samo!

Přísloví praví, čistota půl zdraví. Nic se však nemá přehánět včetně hygieny, jak nás školí …

Vůdce si chystá blahořečení?

Při posledních dvou mediálních vystoupeních našeho pana premiéra v režii jeho marketingového týmu jsem si vzpomněl …

Vláda hyeny, lichváře a lokajů! Pokloňte se, lidi!

Na první pohled to vypadá, že je vláda jen zmatená z bezprecedentní situace současné koronavirové pandemie. …