Politika běží podle mytického vzorce. Minář i Babiš, Zeman a Havel i Masaryk jako postavy z naší mytologie.

Silné napětí v české politice se vykládá a komentuje politologicky všude možně. Nabízím poněkud odlišný pohled – zkusme číst současnou situaci perspektivou politických mýtů.

Když se řekne „mýtus“, většina z nás si vybaví posvátné příběhy o bozích a hrdinech, jak je známe ze starověkých společností. Moderní společnost podle obecného přesvědčení již mýty nemá, protože jejich moc zlomila racionální kritika v době osvícenství. Mýty dnes přežívají pouze v podobě hoaxů, zkreslujících obrazů a pokřivených ideologií, které soudný člověk nebere vážně.

Na tomto „mýtu o ztrátě mýtů“, který je součástí obecnějšího příběhu o moderním „odkouzlení světa“, je jistě mnoho pravdy. Současně však řada

publikováno: 16. 12. 2019