Jak chudák k ještě větší bídě přišel

Proč by měl následující text zajímat běžného slušně vydělávajícího člověka s vlastním bytem? No, protože tažení proti nejchudším ministryně Maláčové odneseme svým způsobem všichni.

Cimrmanovský titulek je zcela na místě, ale není v téhle souvislosti vůbec vtipný. Ministryně se rozhodla sáhnout na dávky na bydlení těm úplně nejchudším rodinám s dětmi.

Když jedno dítě v rodině začne chodit za školu, přijde o dávky na bydlení rovnou celá rodina. Takže jeden vzdorovitý puberťák pošle na ulici rodiče i s mladšími sourozenci. A vlastně to ani nemusí být záškolák, úplně postačí, když promarodí pět týdnů za pololetí bez papíru od doktora. O tom, jak rádi píšou pediatři omluvenky dětem do školy, si nemusíme dělat iluze. Nebo stačí, když do osmi dnů od vysvědčení nezajdou rodiče na Úřad práce pochlubit se studijními výsledky svých dětí.

Už dnes je možné odebrat příspěvek na dítě, které školu nenavštěvuje, už dnes kvůli tomu může OSPOD odebrat dítě rodině, a dokonce je možné neposílání do školy posoudit jako trestný čin. Takže není jasné, jak další represe zvýší motivaci rodin dostat dítě do školy, když už teď za to rodičům hrozí vězení. Ale zcela jistě přibude případů, kdy rodina přijde o poslední dávku v hmotné nouzi a začne volit alternativní strategie přežití mimo dávkový systém. Jedním z takových způsobů je odevzdání dětí, které nezvládne uživit, do ústavní péče, prostě do děcáku. V odborných kruzích se mluví o tom, že chudoba rodiny začíná být nejčastější důvod umístění dítěte v dětském domově. Kromě toho, že je to pro společnost nejnákladnější způsob péče, jedná se i o ten nejméně vhodný způsob přípravy na život. Pusťte si dokument Sbohem, děcáku.

Ale podívejme se, na čem stát ve skutečnosti „šetří“. Na prvním grafu je vidět celý dávkový systém v roce 2018: stát vyplatil přes půl bilionu na všech dávkách. Dávky v hmotné nouzi, mezi něž patří právě dávky na bydlení, činily pouhé 1 %. Všechny dávky meziročně rostou – s jedinou výjimkou, a to jsou právě dávky v hmotné nouzi.

Jak je vidět na druhém grafu – tyto dávky od roku 2014 do roku 2019 klesly na zhruba jednu třetinu. V roce 2014 byl průměrný měsíční počet příjemců všech tří dávek podpory v hmotné nouzi 239 213. Do roku 2018 klesl na 122 102, a to ve všech třech dávkách – příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci. Podle objemu vyplacených dávek lze kvalifikovaně odhadnout, že v roce 2019 klesl průměrný měsíční počet příjemců těchto dávek na 77 120.

Možná to vypadá tak, že od roku 2014 ubylo v ČR chudých – ale je to jinak. Těch cca 150 tis. lidí nezbohatlo, ale vypadlo ze systému. Nějak se protloukají zcela bez pomoci státu. To jsou např. matky samoživitelky, o kterých si pak čteme srdceryvné články, jak odevzdávají děti ve 12 letech do děcáků, protože je prostě neuživí. A péče o dítě v ústavu stojí cca 40 tis. měsíčně. Tedy násobně víc, než jsou vyplácené dávky v hmotné nouzi. Když pominu, že odejmutí dítěte z rodiny je nejextrémnější způsob vynucení ochrany dítěte ze strany státu, tak už jen čistě ekonomicky je celé navrhované řešení naprostý omyl.

A místo toho, aby si ministerstvo lámalo hlavu, jak dětem z chudých rodin docházku do školy zjednodušit a zatraktivnit, tak se vymýšlí, jak by chudák k ještě větší bídě přišel.

A to nejlepší nakonec. Porovnejte, kolik stát vyplácí na dávkách v hmotné nouzi s cenou OK systému na výplatu dávek (žlutý sloupec). Na to už nestačí cimrmanovský humor, to už je spíš absurdní divadlo.


Grafy Martin Šimáček.

publikováno: 31. 1. 2020

NEJNOVĚJŠÍ články


Měli jsme se nadmíru dobře a vůbec jsme si toho nevážili

Co dobrého nám krize přinese a co nového se díky ní naučíme? Zeptali jsme se …

Náhlá smrt zdravotní sestry. Příčina a viníci známi.

Je první mediálně prezentovanou obětí koronaviru z řad zdravotníků. Sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze, věk …

Kolik pravdy obsahuje dezinformace?

Není to obyčejná lež, je mnohem horší, protože obsahuje kousky pravdy. Pokud na ni narazíte, …

Milion chvilek pro Andreje Babiše

Andrej Babiš pronesl v pondělí večer k národu projev opravdu profesionální. Neřekl nic, všechny pochválil a nikoho se …

Průšvih, talenty donašečů a jejich život v Čechách

Autor libreta k Prodané nevěstě, mimořádně talentovaný, avšak morálně „desintegrovný“ český literát a politik Karel Sabina …

Pijte SAVO, zdraví přijde samo!

Přísloví praví, čistota půl zdraví. Nic se však nemá přehánět včetně hygieny, jak nás školí …

Vůdce si chystá blahořečení?

Při posledních dvou mediálních vystoupeních našeho pana premiéra v režii jeho marketingového týmu jsem si vzpomněl …

Vláda hyeny, lichváře a lokajů! Pokloňte se, lidi!

Na první pohled to vypadá, že je vláda jen zmatená z bezprecedentní situace současné koronavirové pandemie. …