Hysterku vrátit do školy a svět do normálu!

V předvánočním čase jsem v krajské knihovně narazil na poslední loňské číslo časopisu MOSTY, vydávaného pod hlavičkou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, z. s. a vycházejího s podtitulkem „časopis pro integraci“. Podává informace o aktuálním vývoji v legislativě a politice ve vztahu k vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Exkluzivní předvánoční rozhovor časopisu poskytl prezident České republiky Miloš Zeman. Z něho bude nejlépe citovat:

Otázka: „Zmínil jste standardní, tedy tradiční rodinu, a protože jste s námi přibližně před rokem a půl hovořil o krizi tradičních hodnot v dnešní společnosti, zajímalo by mne, zda od té doby vnímáte nějaký posun nebo nějakou změnu?“

 Odpověď: „Ano, a to změnu k horšímu. Greta Thunbergová je dle mého názoru hysterka, která by se měla vrátit do školy a učit se. Ale to, že jí naslouchají politici na významné úrovni, svědčí o této hodnotové krizi. Ne to, že existuje, ale to, že je jí nasloucháno. Viděl jsem v televizi záznam jejího vystoupení, jak tam poštěkávala, tak jsem si jen ověřil, že je opravdu hysterka.“

Greta Thunbergová je mladičká dívenka, jíž diagnostikovali Aspergerův syndrom, obsedantně kompulzivní poruchu a selektivní mutismus. Svými veřejnými aktivitami zároveň pomáhá lidem, kteří každodenně bojují se stigmatem člověka postiženého psychickými poruchami.

Svévolně spojit otázku po tradičních hodnotách s přímočarou kritikou této aktivistky proti globálnímu oteplování, a to právě v časopise s tímto profilem, pak nelze u pana prezidenta označit jinak než za vrchol jeho pojetí vkusu. To ještě umocňuje fakt, že se sám Zeman ke zdravotně postiženým hlásí, protože má neuropatii a špatně chodí, jak uvedl v jiné části rozhovoru.

Na otázku následující po prezidentově ostrém výpadu proti šestnáctileté švédské školačce a směřující k tomu, jak sám vnímá adventní čas a jak jej prožívá, Zeman odpověděl, že především s rodinou a s radostí z toho, že má dvě krásné děti. Na pozadí toho, že někteří jiní rodiče, třeba rodiče Grety Thunbergové či rodiče čtenářů MOSTŮ, mají děti psychicky či tělesně postižené, je tato odpověď v kontextu celého interview zase vrcholem jeho pojetí empatie. A to zvláště v době adventu, kdy obyčejní lidé mají sklon myslet na ostatní více než jindy.

Do jaké míry Gretino chování připomíná chování hysterčino právě v důsledku jejích psychických potíží, je otázkou pro psychiatra či psychologa. Když se sám přenesu do doby, kdy mi bylo stejně jako Gretě, a vzpomenu si na nás středoškoláky zrovna v době prvního týdne sametové revoluce, tedy po brutálním zásahu policejních jednotek na Národní třídě proti studentům, nemohu říci, že by se chování u nikoho z nás Gretinu afektovanému „poštěkávání“ vůbec nepodobalo. A to se skutečně nepamatuji, že by se někdo kdy léčil s jedinou psychickou poruchou typu Gretiných. Není potom tato „adolescentní hysterie“ přirozenou reakcí na vyhrocenost událostí v okolí související s věkem? Odpovědět by mohl vývojový psycholog; možná by se potvrdil předpoklad, že pan prezident také disponuje svým typicky vynikajícím povědomím o všech zákrutech adolescentní psychiky.

publikováno: 1. 2. 2020

Jan Dlask

Jan Dlask

/ Narozen v roce 1973 v Pardubicích. Vystudoval finštinu a švédštinu v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde vyučuje především finskou literaturu. Její překlady do češtiny recenzuje v kulturních tiskovinách (Tvar, iLiteratura.cz). Je autorem sociologických dějin švédskojazyčné literatury ve Finsku, vydaných v nakladatelství Pavel Mervart. Příležitostně také sleduje společenskou a politickou situaci ve Finsku i ve Švédsku -- ale nejenom tam: hledá momenty, ve kterých by severské zkušenosti mohly být inspirativními i pro středoevropský prostor.

NEJNOVĚJŠÍ články


Pijte SAVO, zdraví přijde samo!

Přísloví praví, čistota půl zdraví. Nic se však nemá přehánět včetně hygieny, jak nás školí …

Vůdce si chystá blahořečení?

Při posledních dvou mediálních vystoupeních našeho pana premiéra v režii jeho marketingového týmu jsem si vzpomněl …

Vláda hyeny, lichváře a lokajů! Pokloňte se, lidi!

Na první pohled to vypadá, že je vláda jen zmatená z bezprecedentní situace současné koronavirové pandemie. …

Stát jako věřitel poslední instance

Významný ekonomický expert uvádí v rozhovoru pro HN: Stát musí hrát roli věřitele poslední instance, a ne …

Dáme si práci se zvláštnostmi světa, nebo bude po nás?

Světu dominují děje extrémní, neznámé a velmi nepravděpodobné a přes rozkvět lidského poznání bude budoucnost …

Hamáček to zařídí! Muži v červeném si nenechají házet klacky…

Muž v červeném svetru – Hamáček – se zjevil, podobně jako kdysi Gross v maskáčích, a už …

Itálie a celá západní Evropa je hloupá? My a Čína jsme chytří?

Zatímco si natahujeme roušky a podrobujeme se vládním nařízením, která jsou nám nemilá (ale chceme …

Historička Eva Broklová a československá demokracie

Na prahu jednoho z nejdramatičtějších týdnů naší novodobé historie, 10. března 2020, zemřela v Praze přední historička …