Fašounem nebo bolševikem pro zisk a pobavení? Možno. Dokdy?

Pětasedmdesát let od konce druhé světové války se znovu ptáme: Jsou formulace v trestním zákoníku týkající se podpory a propagace nacismu dostatečné?

Této problematiky se v trestním zákoníku týká několik paragrafů:

§ 355 zakazuje hanobení národa, rasy a etnických či jiných skupin osob,

§ 356 mluví o podněcování k nenávisti vůči skupině nebo skupinám,

§ 403 pak stanovuje jako nezákonné založení, podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka,

§ 404 stíhá veřejné projevy sympatií k takovým hnutím a konečně

§ 405 stanovuje trest pro ty, kdo veřejně popírají, zpochybňují, schvalují nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidy nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti.

Tresty podle uvedených paragrafů se pohybují mezi šesti měsíci a deseti roky odnětí svobody.

Zdálo by se, že v zemi, kde je takto široce zakázáno propagovat nacismus, je v této věci vše v pořádku. Skutečnost je však s uvedenými právními formulacemi v takovém rozporu, že kdyby vůbec neexistovaly, nemohl by být rozpor větší.

To, že se na Facebooku šíří nenávistné texty proti Židům, Romům či dalším národnostem, už je považováno za běžný projev široce využívané svobody slova. Stíhání je zahájeno, jen když se to stane veřejně a médii probíranou záležitostí, jako to bylo v roce 2017, kdy se na facebookových stránkách Teplického deníku objevily pod fotografií prvňáčků výzvy k fyzické likvidaci romských, vietnamských a arabských školáků.

Prodej masek, triček a hrnků s podobou Hitlera a dalších válečných zločinců ale zřejmě v rozporu se zákonem není. V roce 2018 policie zastavila stíhání v této věci s vysvětlením, že nebylo prokázáno, že by pohnutkou či motivem pro vydání morálně diskutabilních potisků na hrnky a trička bylo cokoliv jiného než zisk v rámci ekonomické činnosti. Zákon však o žádné pohnutce nemluví. Možná si někdo vzpomněl na někdejší nechvalně známý § 89 o rozvracení republiky, který začínal formulací „kdo z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení provádí podvratnou činnost…“.

Dnes platné paragrafy ale motivaci nezmiňují. Je proto možné mít za to, že je porušuje každý, kdo provádí činnost, jejímž výsledkem je skutková podstata, která je zmíněna. Jinak řečeno, jestliže někdo vyrábí hrnky s Hitlerem a tvrdí, že tím nepropaguje nacismus, protože to dělá jen pro svůj zisk, nebo, jak uvedl výrobce těchto pochybných suvenýrů nakladatelství Naše vojsko, „pro pobavení”, je to irelevantní, protože výsledkem je nepochybně propagace nacismu. Pokud by tomu tak nebylo, mohli by se přece ti, kteří jsou stíháni za nošení nacistické symboliky, obhájit, že ji nosí pouze z estetických důvodů nebo také jen pro pobavení sebe a okolí.

Když jsou nacisté na tričkách a hrnkách legální, proč ne na zdech domů nebo rovnou na billboardech? To by přece bylo ještě mnohem zábavnější.

Asi všichni cítíme absurdnost argumentace, která však nepřipadá absurdní policii. Nejde však zdaleka jen o psaní jedinců na Facebooku či o prodej suvenýrů s podobiznami nacistů. Internetové obchody dnes už běžně a ve velkém nabízejí nacistickou literaturu. Kdysi se vedly velké diskuse, zda je možné vydat Hitlerův Můj boj, jde-li o studijní materiál, nebo o propagaci nacismu. A jde-li o studijní materiál, jak tvrdil nakladatel, zda musí být text opatřen komentářem a tak podobně. To bylo kdysi. Dnes je k dispozici bohatá nabídka publikací. Program NSDAP, Mírové dílo Adolfa Hitlera s barevnou fotografií vůdce pózujícího před Alpami na obálce, Adolf Hitler – projevy a mnohé další.

Také knížka Jedovatá houba, kterou vydal v roce 1938 jeden z největších antisemitů v historii Julius Streicher. Dnes prodávají české vydání běžné knihkupecké e-shopy. Jde o ilustrovanou knihu určenou dětem, v níž se učí, jak poznat Židy. E-shopy ji zařadily mezi dětskou literaturu a spojily do výhodných balíčků s jinými dětskými knihami. Pokud bude policie a soud rozhodovat o tom, zda jde o propagaci nacismu, podle úmyslu nakladatelů, zjistí nepochybně i u těchto knih, že nejde o propagaci, protože nakladatelům jde přece také jen o zisk. Takový postup je proto bezcenný a vede k tomu, že zákon není uplatňován. K naplnění zákona by vedl přístup, který by srovnával použití historických artefaktů a dokumentů v jiných podobných činnostech. Asi by nikoho nenapadlo, že by vystavování nacistické symboliky v muzejní expozici o druhé světové válce bylo propagací nebo podporou nacismu. Naopak mávání vlajkami s hákovým křížem na ulici obvykle jako propagace a podpora nacismu vnímáno je. Kde se v tomto srovnání nalézá dětská ilustrovaná kniha učící děti poznávat, kdo je Žid, podle pachu, vzhledu či pohledu, nechávám na posouzení čtenářů. Soudy by v tom však měly udělat jasno.

Ve sněmovně se připravuje novela trestního zákoníku. Je proto vhodná příležitost upravit relevantní paragrafy tak, aby byl prodej předmětů s nacistickou symbolikou, nacistickou propagandou či zobrazeními nacistických pohlavárů trestný bez nutnosti dokazovat úmysl prodejců. Zákon by měl postihnout ty, kdo svou činností propagují nacismus, bez ohledu na to, jestli přiznávají úmysl. Je třeba dosáhnout toho, aby zákon v této věci plnil zamýšlený účel – totiž bránit propagaci a podpoře nacismu a dalších podobných ideologií. Pokud stávající znění prokazatelně nestačí, musí jej poslanci změnit.

Odkazy zde.

publikováno: 1. 3. 2020

NEJNOVĚJŠÍ články


Měli jsme se nadmíru dobře a vůbec jsme si toho nevážili

Co dobrého nám krize přinese a co nového se díky ní naučíme? Zeptali jsme se …

Náhlá smrt zdravotní sestry. Příčina a viníci známi.

Je první mediálně prezentovanou obětí koronaviru z řad zdravotníků. Sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze, věk …

Kolik pravdy obsahuje dezinformace?

Není to obyčejná lež, je mnohem horší, protože obsahuje kousky pravdy. Pokud na ni narazíte, …

Milion chvilek pro Andreje Babiše

Andrej Babiš pronesl v pondělí večer k národu projev opravdu profesionální. Neřekl nic, všechny pochválil a nikoho se …

Průšvih, talenty donašečů a jejich život v Čechách

Autor libreta k Prodané nevěstě, mimořádně talentovaný, avšak morálně „desintegrovný“ český literát a politik Karel Sabina …

Pijte SAVO, zdraví přijde samo!

Přísloví praví, čistota půl zdraví. Nic se však nemá přehánět včetně hygieny, jak nás školí …

Vůdce si chystá blahořečení?

Při posledních dvou mediálních vystoupeních našeho pana premiéra v režii jeho marketingového týmu jsem si vzpomněl …

Vláda hyeny, lichváře a lokajů! Pokloňte se, lidi!

Na první pohled to vypadá, že je vláda jen zmatená z bezprecedentní situace současné koronavirové pandemie. …