Nejen tušení souvislostí

Michal Blažek

Akademický sochař

Autor Lidické madony Bedřich Stefan, pro kterého byl odlitek Panny Marie ze Sloupu předlohou (a je téměř identická), poskytl tyto odlitky na vyžádání svým přátelům, básníkům J. Seifertovi a V. Holanovi. Tyto odlitky Panny Marie u nich doma vyfotil Jaroslav Krejčí (viz fotografie níže).

B. Stefan, Lidická madona, pískovec (Smutek). Foto: Tibor Honty

publikováno: 16. 7. 2020