Zeď nám spadla (Díkůvzdání Spojeným státům americkým IV.)

Michael Klenka

Komentátor

Vstupujeme společně do druhé poloviny mé minisérie věnované tomu, jak svět málo docenil a stále málo doceňuje, co pro něj Spojené státy udělaly. Dovolte mi malou rekapitulaci toho, co jsme probrali a co náš ještě čeká. Připomenu, že nepostupuji chronologicky, ale jakýmisi sekvenčními průřezy z vybraných dějinných etap, a to i s přihlédnutím k dějům v geografickém kontextu. Snažím se prezentovat některé méně známé skutečnosti na úkor těch, o jejichž historii mají vzdělaní čtenáři Přítomnosti jistě sami dostatečné povědomí. (Přeskočil jsem např. 50. léta či jsem úmyslně opomenul karibskou krizi. „Šedesátky“ jsem pak představil prizmatem vietnamského konfliktu.) Co tedy máme za i před sebou?

publikováno: 30. 9. 2020