Přesně o dnešku a jeho stvůrách

Josef Teige

Josef Teige

Český právník a historik

Uprostřed tohoto chaosu stojí muž hrabivý, který bez svědomí vykořisťoval zemi.

…., nemaje vysokého vzdělání, ale podružné toliko vlastnosti spiklence, nevynikal ani velikými záměry, ani povznešeným smýšlením, ani širokým a jasným rozhledem duševním, jimiž jedině vyznačují se praví vůdcové národa.

Zpočátku bylo jeho jmění neveliké, za několik však let, i při všech ohromných sumách, jež vydával na svůj přepych a neb na darech pro své přívržence, úroky báječnými, jež bral a jež rozmnoženy byly ještě všelikými užitky nedovolenými, stal se pánem nejbohatším v Čechách.

Zabrav skoro všecky statky …(státní, DB) a opíraje se o četné straníky, ovládal veškerou správu země, již vyplnil svými stvůrami, takže byl dosti silen, že panoval nade vším národem a vzdoroval i moci (státu nebo lidu, DB).

Marně volal poctivý starý pán … „Milí pánové, račte mysliti na tento (stát, DB)! Nebudeme-li ve svornosti všichni tři stavové a práva nebudou-li míti svého průchodu, zřízení žádné nebude dostatečné. Jest boží dopuštění, od pohanův ani od křesťanův nejsme kaženi. Máme-li sami sebou je kaziti? Jaká naše hanba i také po našich smrtech.“

Přičiněním tohoto … vyssáta země až na dno. … pak byl zvolen jeho přičiněním, když mu byl dříve slíbil, že zachová jej při všech úřadech a zaplatí mu ještě…

To byla naše pravá Bílá hora.

***

Josef Teige, Na Bílé hoře, 1911, 1921. Více čtěte zde.

 

publikováno: 16. 11. 2020

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Potrat jako důkaz naší vnitřní změny

Na rozdíl od všemožných kultur, které lidi slabé, křehké a bez dosavadních zásluh považují za slabost a přítěž pro celek své společnosti, my jsme je na základě židovsko-křesťanské víry považovali …

Svoboda bez zodpovědnosti není svoboda

Z dopisu editora William Falka časopisu The Week: „Jodi Doering, zdravotní sestra na pohotovosti v nemocnici v Jižní Dakotě, je denně svědkem toho, jak nemocný je náš stát. Lidé nakažení covidem-19 zaplňující …

Mám sen

V roce 1963 pronesl ve Washingtonu Martin Luther King projev, v němž vyjádřil svůj sen o rasové rovnoprávnosti a lidské spravedlnosti. Prezident Zeman parafrázoval jeho slova, aby vyslovil svůj sen o vodním …

Levý – levice – leváctví? Co znamená?

Už v čase Francúzskej revolúcie sa neodporúčalo nebyť ľavičiarom. Odvtedy boli obdobia, keď slovo znegatívnelo, alebo aspoň stratilo na váhe. Vrátilo sa však v dvadsiatom storočí a kraľuje dodnes. Mohlo to byť naopak, …

Paraziti u moci – srovnání po víc než 30 létech

Ve vztahu ke změně režimu u nás prožíváme více než 30 let poté současný paradox, a sice že v realitě i v našich myslích se vracíme před listopad 89, jako by se nám po té době …

Kacířská úvaha o úspěchu ČSSD

Když Československu zbývaly poslední roky a měsíce života, klíčová veřejná obava byla z návratu (bývalých) komunistů a estébáků k moci. Různé výzvy, od studentských výborů přes stávkující dělníky z ČKD, požadovaly nejen rozpuštění KSČ, ale …

Agresivní uchvatitelé moci mají strach

Dominantní populisté, dočasně úspěšní technologové moci a agresivní uchvatitelé svých zemí mají všude po světě něco společného. Tím společným jmenovatelem je jejich osobní permanentní pocit strachu. Veškeré svoje okolí vnímají …

Přesně o dnešku a jeho stvůrách

Uprostřed tohoto chaosu stojí muž hrabivý, který bez svědomí vykořisťoval zemi. …., nemaje vysokého vzdělání, ale podružné toliko vlastnosti spiklence, nevynikal ani velikými záměry, ani povznešeným smýšlením, ani širokým a jasným …