Duka píše Zemanovi

Je svátek patrona české země sv. Vojtěcha. Druhý biskup pražský byl několikrát vyhnán z Čech, protože se stavěl na odpor vládcům země i většině lidu podle biblického hesla „nepřidáš se většině, když páchá zlo“ (Exodus 23,2). Byl důsledně prozápadní – utíkal se vždycky jen tam. Byl proti buranství, násilnictví i cizoložství víry s mocí – poznávací znamení tehdejšího i dnešního Východu.

Našemu exulantovi vládnoucí Přemyslovci doma vyvraždili celou rodinu a jeho samého utloukli pádly slovanští barbaři na Baltu.

Dnešní držitel „stolce Vojtěchova“ ve svém posledním listu prezidentovi k Vrběticím hlásá jakési všeslovanství a dobrou budoucnost podmiňuje jakýmsi návratem:

„Chceme-li, abychom skutečně žili ve světě, v němž je zachovávána svoboda, lidská důstojnost, práva člověka a skutečná demokracie, pak si musíme uvědomit, že je nutné přijmout veliké dědictví, z něhož vyrostla celá naše civilizace – její antické a židokřesťanské kořeny; od těch jsme se ale odřízli, a proto dnes přestaly vyživovat nejen současný politický život, včetně toho mezinárodního, ale dokonce i vztahy mezi jednotlivci navzájem: rodinou počínaje a státními institucemi konče.“

Celý list je napsán církevně diplomatickým ptydepe, takže je otázka komu se tu píše. Vedle nepochopitelné rady k návratu dnešních lidí ke starým kořenům. Jak by se to mohlo udělat? Lišácky arcibiskup neříká. A konečně se dopustí i nesmělé doušky k Zemanovi:

„Cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili“ (Mt 25,40). Ve světle těchto slov se musíme ptát, zda silnější má právo jednat se slabším mocensky, z pozice síly, anebo má povinnost respektovat jeho integritu a jeho práva.“

Bohužel to je málo a špatně – nejsme „nejmenší“ a ruští  báťuškové a většina jejich lidu uctívají odedávna tu formu křesťanství, kde je Bůh vždy na straně silnějšího, proto vždy vítězí. Vyhrožují nám slovy Putina „asymetrickou odpovědí“ – to je návrat před starozákonní „oko za oko“ – 1 za 1. Takto barbarsky nejen mluví ale jednají…

Už od 10. století je sv. Vojtěch reprezentantem jiného druhu víry. Ta se projevuje prakticky: zjemňování mravů a přibývání lidskosti, ohledy k menšinovým, „neúspěšným“ lidem – tedy opačný trend než ten, který stále ostřeji razí nynější Pražský hrad – sídlo prezidenta i arcibiskupa.

Vojtěch si svůj palác tamní neužil, protože užíval nároky evangelia do krajnosti. Duka si palác užije, protože evangelium v praxi nehrotí.

Co řekne jednou Vojtěch svému nástupci, až před ním Duka přistane?

publikováno: 24. 4. 2021

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Jak se Evropa změní – plán Komise do 2050

Evropská komise ve středu předložila návrh, jak naplnit obsahem politický závazek, že 27 zemí Evropské unie dosáhne do roku 2050 uhlíkové neutrality. Do roku 2030, tedy za devět let, klesne …

Pokrytecké vykrmování exekutorů

Celkem právem vzbudilo v mém okolí pohoršení z toho, že nemalý počet domácností v oblastech zasažených tornádem čelí exekucím a hrozí, že z finanční pomoci (soukromé i státní) se tak …

Na jaké třídy jsme rozděleni?

  Do nedávna jsme měli povinně tři třídy: „dělnickou“, „družstevních rolníků“ a „pracující inteligence“. Dohromady „pracující lid“. Byl to ideologický konstrukt, sociologicky vzato žvást. Realita byla jiná. Jak jsme na …

Podbízení se voličům vede k zániku demokracie

Možná to někomu bude znít překvapivě, je to ale skutečnost. Naši předci před 100 lety měli podobnou svízel s demokracií, jako ji máme my dnes. Na rozdíl od nás oni ji …

Ruské šampaňské – byla by to sranda, nebýt to vážné

Rusové přijali zákon, podle kterého se šampaňským výlučně rozumí šumivé víno ruského původu. Pokud by Francouzi, hrdí držitelé toho názvu hodlali Rusům své „šampaňské“ dovážet, pak ho musí přejmenovat na …

Vy po mně sankcemi, já po vás migranty!

To, čím Evropě opakovaně vyhrožuje turecký prezident Erdoğan a zatím nekoná patrně proto, že Evropa slušně platí, uskutečnil prezident běloruský. Toho Evropa naopak trestá sankcemi. Rozhodl se proto v duchu: Vy …

Zrodila se evropská ultrakonzervativní internacionála

  Na půdě evropského parlamentu se rodí ultrakonzervativní internacionála. Přihlásilo se k ní už 16 evropských pravicově silně konzervativních stran: Italská Salviniho Liga, španělský Abascalův Vox, francouzská Le Penové Národní jednota, …

Už 130 zemí hodlá dát vale daňovým rájům.

Už 130 zemí sdružených v organizaci volného obchodu (OECD) říká své „ano“ přímé globální dani, navržené sedmi nejvyspělejšími státy světa. Má se týkat nadnárodních korporací. Má jim bránit, aby se svými …