Inspiraci nezměříš

Jan Školník

Český podnikatel a filantrop

Určitě je mnohem komplikovanější řídit neziskovku, protože u ní je (marketingovými slovy) „hůře definovatelný produkt“. V továrně je celkem jasné, co je výstupem – je to konkrétní produkt, třeba houska nebo pivo, které prodáte a na konci vám zbude zisk, podle kterého se měří, jestli jste úspěšní nebo ne.

Dopad projektů ve veřejném prostoru, tedy takových, které děláme v naší neziskovce, se ale tak snadno změřit nedá. Samozřejmě na to existují všelijaké metriky a semináře, ale já se domnívám, že k objektivním číslům se stejně nelze dobrat. Naopak nás někdy snaha o vyčíslení dopadu odvádí od podstaty projektu.

Zásadní je, jestli člověk předal správnou inspiraci. A to nelze změřit! Tenhle faktor je třeba vzít v úvahu při řízení neziskovky. Vedení neziskovky je také těžší s ohledem na to, aby tým zůstal motivovaný. Když si dáte například za cíl rozvoj regionu, tak se může v měřítku jednoho života zdát, že jste nedosáhli ničeho podstatného.

***

Agentura pro rozvoj Broumovska informuje o dění na Broumovsku. Poukazuje na kvalitní řemeslné produkty, které zde už mnoho let vznikají. A také přispívá ke koordinovanému a strategickému rozvoji celého broumovského regionu.

V rozhovoru nám Jan Školník, ředitel továrny HOBRA a zakladatel neziskové organizace Agentura pro rozvoj Broumovska, vysvětlil, v čem se liší řízení neziskovky od řízení továrny. Více k tématu regionálního rozvoje čtěte zde.

 

publikováno: 1. 10. 2021

Datum publikace:
1. 10. 2021
Autor článku:
Jan Školník

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Chanuka 2023 a tíha našeho času

Začíná Chanuka, osmidenní židovský Svátek světel (letos 7. – 15. prosince). Váže se k němu historická legenda: Ve druhém století před naším letopočtem, po vítězném povstání Makabejských se musel v Jeruzalémě nově …

Pardubický Charvát vadí – průhonický Babiš ne

Policie v pardubické kauze již obvinila devatenáct lidí a dvě firmy, podezřelé z manipulace s veřejnými zakázkami magistrátu a dvou městských společností. Tyto manipulace se týkají staveb letního stadionu a parkovacího domu. Ve vazbě skončili tři …

300 let bez… Jana Blažeje Santini-Aichela

Dne 7. prosince si připomeneme 300. výročí úmrtí českého architekta italského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723). Na začátku jeho životní dráhy nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl třeba pokračovat v …

Do Berlína za třicet temně totalitních dní

Několik týdnů po hraném filmu Tomáše Mašína Bratři přichází do kin snímek se stejným námětem: dokument Útěk do Berlína autorů Martina Froydy a Jana Nováka o dramatické cestě bratří Mašínů z komunistického Československa …

Heslo predátorů: „Dejte mi vaše peníze a já z nich udělám svoje!“

Většina obyvatel České republiky má důvod se domnívat, že klesá jejich kupní síla, a tím pádem i životní úroveň. Potvrzují to statistická data. Zvýšení cen energií, inflace a stagnující tempo hospodářského růstu jsou …

Je třeba vrátit se k Masarykovi

„Stát se udržuje idejemi, z nichž vznikl,“ napsal Masaryk v knize Světová revoluce. Neplatí to vždy a všude, avšak Benátská republika se udržela tisíc let, Atatürkův turecký sekulární stát se udržel donedávna a Američané …

O „posledním lancknechtovi“

Když jsme letos zjara navštívili Karla Schwarzenberga na jeho Dřevíči – poté, co jsme v Knihovně PP předem zařadili čerstvě vydanou knížku sebraných textů Bedřicha ze Schwarzenbergu do pomyslných fondů …

Jak se vracel na svá „panství“

Celý den protéká mediálním světem proud vzpomínek na Karla Schwarzenberga, a ještě dlouho bude. Povolaní autoři, kteří ho dobře znali i kdo ho jen někdy potkali, připomínají jeho mimořádnou osobnost a noblesu, zásluhy, …