Volho – Vyprávěj!

Petr Fischer

Šéfredaktor Přítomnosti

V České televizi momentálně paralelně běží dva seriály o normalizaci. Mnohokrát opakované Vyprávěj doběhlo do 70. let právě ve chvíli, kdy na obrazovku vyjela minisérie Volha, v níž se Matěj Hádek snaží projet a jinak pragmaticky probít stejnou dobou.Také otec klanu Dvořákových, Josef, pracuje ve Vyprávěj v ČST. Ta ale není tak divoká a nespoutaná jako ve Volze, jakkoliv i tam se paří a všelijak dovádí, přestože divoké rychlosouložení na pracovišti si v primetimu scénárista ani režisér nedovolili. Tajní StB nejsou tak ostentativně drsní, zato se nezastaví a pracují systematicky a spolehlivě. Strach je všudypřítomný, dopady názorové perzekuce přesné a rázné, kupodivu se nepřehrává, i když ani až tak nehraje. Groteskní rozměr Volhy zcela mizí, i tak zůstává normalizační puch a deprese.

Náhodná dramaturgie nakonec vytvořila zajímavý historizující tandem, v němž se sentimentálně zabalené vzpomínání Vyprávěj mísí s normalizační groteskou Volhy, a najednou je uvěřitelnější a přijatelnější než při premiéře. Vyprávěj krát Volha děleno (či odmocněno) dvěma, a je tu obraz, na němž by se asi shodla většina, která v téhle době pracovala nebo vyrůstala.

Normalizační bahno v nových seriálech navždy zapečetěno, teď ještě to bahno současnosti, aby se příští generace měly čemu smát a čemu se divit.

publikováno: 17. 4. 2023

Datum publikace:
17. 4. 2023
Autor článku:
Petr Fischer

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Slovensko chrání děti před mobilním zlem. My ne.

Slováci jsou zase jednou v něčem důležitém před námi, alespoň co se týče vnímání zdraví svých dětí. Plánují totiž zavedení zákona či modifikaci existující vyhlášky tak, aby používání mobilních telefonů bylo …

Co doznívá v P(p)řítomnosti

Aneb: nejen o Benešovi Inspirativní setkání s historiky a čtenáři Přítomnosti v Topičově salónu 21. února 2024 nazvané Beneš – zachránce, nebo zrádce? poskytlo patrně nejednomu účastníku náměty k niternému zpracování ještě dlouho poté. Bylo …

Víra se k nám vrací prostřednictvím vědy

Víra a věda byly ve starém Egyptě dvě nerozlučné sestry, jednovaječná dvojčata, z nichž ani jedno nebylo Poluxem. Ani Řekům si nepřekážely. Pak přišel Descartes (já ho nemám rád, ale na něj …

„Masarykovy“, „Gottwaldovy“, „Husákovy“, „Havlovy“ a „Klausovy“ „děti“

Byl jich všech bezpočet. Masarykovými prvními „dětmi“ byli jeho studenti v osmdesátých letech 19. století. Obdivovali se mu a milovali ho. Patřili mezi ně i ti, kdo se na jeho stranu postavili ve …

Přátele buď máme, anebo nemáme. Nemůžeme si je „vyrobit“ ani koupit.

Přátelství je důležitou hodnotou v životě každého z nás. Přátelství je součástí našeho sociálního kapitálu, který nám pomáhá a který nás posiluje. Sociální kapitál vede ke zvyšování vzájemné důvěry mezi členy komunity či …

Poslední z Mohykánů

Po smrti Karla Schwarzenberga se většina komentářů soustředila na jeho život a činy. Ne však na historický význam jeho odchodu. Původ evropské šlechty sahá do Římské říše, v níž pozemková elita zvaná …

Advent by měl být dobou rozjímání a dobročinnosti

Advent, z latinského slova adventus, znamená příchod. Advent je tedy dobou radostného očekávání příchodu Spasitele (a to nejen pro křesťany). Jde o čtyřtýdenní období před Štědrým dnem. Období adventu a Vánoc je hlavní …

Chanuka 2023 a tíha našeho času

Začíná Chanuka, osmidenní židovský Svátek světel (letos 7. – 15. prosince). Váže se k němu historická legenda: Ve druhém století před naším letopočtem, po vítězném povstání Makabejských se musel v Jeruzalémě nově …