Ahmed Al-Tajíb

Sunnitský vrchní imám a šejk z Al-Azhar /

Terorista nereprezentuje Mohamedovo náboženství

„Jakožto šejk Al-Azhar prohlašuji před Všemohoucím Bohem, že sebe i předpisy islámského náboženství a nauku proroka Mohameda – Boží pokoj a požehnání s ním …

Datum publikace:
4. 11. 2020
Autor článku:
Ahmed Al-Tajíb