K srpnové okupaci

22. 7. 1968 Otevřený dopis Anatolije Marčenka světovému tisku na podporu pražského jara Novinám: Rudé právo, Literární listy, Práce, L’Humanité, …