Já tě mám taky někdy dost

Dialog je životní mízou vztahů, ale překážek, které se mu staví do cesty, je bohužel mnoho a těch, kteří je …

Datum publikace:
21. 12. 2019
Autor článku:
Anthony de Mello

Umět nechat věcem volný průběh

Cestující nastoupil do vlaku na New York a povídá průvodčímu, že by rád vystoupil ve Fordhamu. „V sobotu ve Fordhamu …

Datum publikace:
22. 8. 2018
Autor článku:
Anthony de Mello

Učit se jde jedině bez učitele

Motto: „Ale vy si nedávejte říkat „Mistře”; jediný je váš Mistr, vy pak všichni jste si bratry.“ Evangelium podle Matouše …

Datum publikace:
20. 4. 2014
Autor článku:
Anthony de Mello

Co je láska a co ne

Motto: „Šťastní budou služebníci, které pán přijda, zastihne bdící.“ Evangelium podle Lukáše Všude na světě hledají lidé lásku, protože jsou …

Datum publikace:
13. 2. 2014
Autor článku:
Anthony de Mello

Po přízni řízni!

Motto: „Kdo se chce ode mne něčemu naučit, ale neodpoutá se od svého otce a matky, ženy a dětí, bratrů …

Datum publikace:
31. 12. 2013
Autor článku:
Anthony de Mello

Zisk a ztráta

Motto: K čemu je člověku, kdyby získal celý svět, ale svůj život ztratil? Evangelium podle Matouše Vybavte si ten pocit, …

Datum publikace:
27. 10. 2013
Autor článku:
Anthony de Mello

Co mám dělat?

Motto: „Mistře, co mám dělat, abych žil?” Evangelium podle Matouše (19,16) Představte si, že sedíte v koncertním sále a nasloucháte …

Datum publikace:
12. 9. 2013
Autor článku:
Anthony de Mello