Lidi jako popelnice na šunt

Zakazuji, aby kupci příliš vychvalovali své zboží. Rychle se z nich totiž stanou učitelé a naučí tě považovat za cíl …

Datum publikace:
14. 3. 2020
Autor článku:
Antoine de Saint-Exupéry