Lidi jako popelnice na šunt

Zakazuji, aby kupci příliš vychvalovali své zboží. Rychle se z nich totiž stanou učitelé a naučí tě považovat za cíl …