Čím se dnes řídit? Desaterem!

Možná se podstata liberálního pohledu dá shrnout do nového desatera, které nemá nahradit to staré, jen ho doplnit. Deset přikázání, …

Datum publikace:
27. 2. 2014
Autor článku:
Bertrand Russel