Dělat si to svoje

Když chtěl Sókratés přiblížit povědomí o ctnosti, nemohl vycházet z kalkulování prospěchu, neboť „pravý“ prospěch nemá nic společného s množstvím …

Datum publikace:
28. 12. 2013
Autor článku:
Bruno Snell

Štěstí leží nedaleko užitku

První nabádání ke ctnosti v řecké literatuře najdeme už v první knize Iliady, ve scéně, která osvětluje ranou řeckou reflexi …

Datum publikace:
27. 11. 2013
Autor článku:
Bruno Snell