Zůstanu svůj! Na tom nejvíc…

Většina lidí si svou potřebu konformity ani neuvědomuje. Žijí v klamné představě, že sledují své vlastní myšlenky a sklony, že jsou individualisté, že dospěli k svým názorům na základě …

Co já vím, kdo jsem?

Co mohu o sobě vědět, pokud nevím, že znát sebe je do značné míry cosi jako můj umělý produkt; že většina …