Když válku s Turkem, tak jakou?

Text Erasma Rotterdamského o tom, jak úspěšně vést válku s Turky, byl napsán roku 1530. Je pozoruhodné, kolik je toho …

Datum publikace:
31. 3. 2019
Autor článku:
Erasmus Rotterdamský

S pravým králem budou účtovat i dnešní králové

Dnešní velcí rétoři neodvozují svůj úspěch u davů od nových praktik, které lidstvo dosud nepoznalo. Jejich praktiky ale silně připomínají …

Datum publikace:
10. 3. 2019
Autor článku:
Erasmus Rotterdamský