Jak prosí žebráci o záchranu

Kdesi mimo sféru úspěchu, známostí a vlivu se dějí věci. Podívejme se na tři činy Ježíšovy v evangeliu. První. Odchází …

Bacha na premianty ve ctnostech

Z nedávného kázání papežova o pokrytectví vychází tohle varování, které zajisté nemíří jen na jistého mosignora Piťhu: „Dávejte si pozor …

Peníze se vydělávají penězi?

Odmítám oddělování ekonomiky od rozvoje kultury, do níž patří. Finanční a hospodářský deník Il Sole 24 ore publikoval 7. září …

Co je hanět člověka?

Papež František při nedávné ranní mši v kapli Domu sv. Marty komentoval evangelium (Mt 5,20-26), kde stojí: »Dohodni se rychle …

Hukot ducha mění realitu

Svatodušní homilie papeže. Seslání Ducha svatého a Letnice se v prvním čtení dnešní liturgie přirovnávají k „hukotu, jako když se …

Dvě gesta, dvě přikázání

Při Poslední večeři se Ježíš rozloučil s učedníky obsáhlou a krásnou promluvou, před níž učinil dvě ustanovující gesta. Tato gesta …

Radost někoho rozčiluje

Ježíš vchází do Jeruzaléma. … Z celého evangelního vyprávění je zřejmé, jak radost, kterou působí Ježíš, někoho obtěžuje, ba rozčiluje. …

Nedělat si ze své duše tržnici

Evangelium této III. neděle postní nám v Janově podání předkládá událost vyhnání prodavačů z jeruzalémského chrámu (Jan 2,13-25). Ježíš učinil …

Nepohodlný Ježíš

Po slavnosti Ježíšova Narození slavíme narození pro nebe svatého Štěpána, prvomučedníka. Třebaže by se na první pohled mohlo zdát, že …

S ďáblem se nemluví!

Papež František poskytl obsáhlý rozhovor týdeníku Die Zeit, který vychází v německém Hamburku jako příloha stejnojmenného deníku. Přinášíme některé úryvky …

Status nepřítele

Úryvek z evangelia sv. Lukáše 6,27-36, bývá nazýván „řeč na rovině“. Po ustanovení Dvanácti Ježíš sestoupil s hory se svými …