Co je hanět člověka?

Papež František při nedávné ranní mši v kapli Domu sv. Marty komentoval evangelium (Mt 5,20-26), kde stojí: »Dohodni se rychle …

Hukot ducha mění realitu

Svatodušní homilie papeže. Seslání Ducha svatého a Letnice se v prvním čtení dnešní liturgie přirovnávají k „hukotu, jako když se …

Dvě gesta, dvě přikázání

Při Poslední večeři se Ježíš rozloučil s učedníky obsáhlou a krásnou promluvou, před níž učinil dvě ustanovující gesta. Tato gesta …

Radost někoho rozčiluje

Ježíš vchází do Jeruzaléma. … Z celého evangelního vyprávění je zřejmé, jak radost, kterou působí Ježíš, někoho obtěžuje, ba rozčiluje. …

Nedělat si ze své duše tržnici

Evangelium této III. neděle postní nám v Janově podání předkládá událost vyhnání prodavačů z jeruzalémského chrámu (Jan 2,13-25). Ježíš učinil …

Nepohodlný Ježíš

Po slavnosti Ježíšova Narození slavíme narození pro nebe svatého Štěpána, prvomučedníka. Třebaže by se na první pohled mohlo zdát, že …

S ďáblem se nemluví!

Papež František poskytl obsáhlý rozhovor týdeníku Die Zeit, který vychází v německém Hamburku jako příloha stejnojmenného deníku. Přinášíme některé úryvky …

Status nepřítele

Úryvek z evangelia sv. Lukáše 6,27-36, bývá nazýván „řeč na rovině“. Po ustanovení Dvanácti Ježíš sestoupil s hory se svými …

O mlčení

Opat Arsenius říkal, že často litoval, protože mluvil, ale nikdy ne proto, že mlčel. Měl tím na mysli, že mlčení …

Co je mi do toho?

Bylo mi dáno kontemplovat krásu celého zdejšího kraje, ve kterém muži i ženy svojí prací pečují o rodinu, děti si …

Rehabilitujme politiku

Co může církev udělat, aby zmírnila rostoucí nerovnost mezi bohatými a chudými? “Je dokázáno, že potravinami, které přebývají, bychom mohli …