O mlčení

Opat Arsenius říkal, že často litoval, protože mluvil, ale nikdy ne proto, že mlčel. Měl tím na mysli, že mlčení …

Co je mi do toho?

Bylo mi dáno kontemplovat krásu celého zdejšího kraje, ve kterém muži i ženy svojí prací pečují o rodinu, děti si …

Rehabilitujme politiku

Co může církev udělat, aby zmírnila rostoucí nerovnost mezi bohatými a chudými? “Je dokázáno, že potravinami, které přebývají, bychom mohli …