Nikdo neochrání zbabělce

„Není taková vláda a taková ozbrojená moc, která by dokázala chránit právo a svobodu, jestliže občan není s to vytáhnout …