Zdá sa, že dokedy budú ľudia ľuďmi,

bude medzi nimi vyčíňať strašidlo prirodzenosti. Vychádzajúc z pozorovania opíc, oviec, ovadov a cudzopasných rastlín budú viesť svojich aj cudzích potomkov k tomu, aby …