Ivan Čičmanec

Spisovatel, básník, esejista, publicista a překladatel /

Trump jako černá díra

O exprezidentovi Donaldovi Trumpovi sa už popísali a vyrozprávali tisíce komentárov, zdalo by sa teda, že sa o ňom nič objavného nedá …

Datum publikace:
4. 2. 2021
Autor článku:
Ivan Čičmanec

Proč je stagnace cílem „konzervativců“?

Priznávam sa, že nikdy som nechápal ľudí, ktorí sa otvorene, neraz dokonca s hrdosťou označovali za konzervatívcov. Väčšinou v tom vidím pohodlné …

Datum publikace:
28. 9. 2020
Autor článku:
Ivan Čičmanec

Opojení hrou je nad každou politiku

NIEKTO BY SA RAZ MAL POKÚSIŤ napísať dejiny hry. Pravdaže, nejde mi o hru ako filozofický či sociologický fenomén, ale o hru …

Datum publikace:
16. 5. 2020
Autor článku:
Ivan Čičmanec

Zdá sa, že dokedy budú ľudia ľuďmi,

bude medzi nimi vyčíňať strašidlo prirodzenosti. Vychádzajúc z pozorovania opíc, oviec, ovadov a cudzopasných rastlín budú viesť svojich aj cudzích potomkov k tomu, aby …

Datum publikace:
11. 4. 2020
Autor článku:
Ivan Čičmanec