A specialization in destruction

One of the mechanisms often used by the human psyche is displacement. What the mind does not want to accept, …

Datum publikace:
16. 6. 2013
Autor článku:
Igors Šuvajevs

Specializace: Ničení

Jedním z mechanismů psychického života člověka je vytěsnění. Co nechce vědomí přijmout, to vytěsní, zatlačí do nevědomí nebo vůbec popře. …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Igors Šuvajevs