Ivan Štern

Redaktor /

Je demokracie rozumovou záležitostí?

Čtenář může být zmaten. Sotva dočte úvahu Karla Čapka (Intelekt a demokracie – Přítomnost 18. července 1934), co nezpochybňuje význam rozumu …

Datum publikace:
28. 11. 2022
Autor článku:
Ivan Štern

Veřejný zájem aneb politika náš úděl

Činnosti, které se dějí ve veřejném zájmu, by se měly vejít pod pojem politika. Avšak ne každý, kdo se má …

Datum publikace:
21. 11. 2022
Autor článku:
Ivan Štern

O smyslu a nesmyslnosti nacionalismu

Německý spisovatel Lion Feuchtwanger vyložil v posledním květnovém a v druhém červnovém vydání Přítomnosti roku 1933, co shledává nesmyslným na různých podobách nacionalismu, …

Datum publikace:
14. 11. 2022
Autor článku:
Ivan Štern

Antisemitismus zbavený nánosu antijudaismu

Profesor Felix Weltsch, rodem z pražské německo-židovské rodiny, v roce 1931 na zdejší univerzitě seznámil studenty s vlastním pojetím podstaty antisemitismu. Jde o jistý …

Datum publikace:
31. 10. 2022
Autor článku:
Ivan Štern

Europe, forever staggering

“The League of Nations … (assists) as a tribune, and then as an archive for signed documents: nothing more!”, the …

Datum publikace:
17. 10. 2022
Autor článku:
Ivan Štern

Světoobčanství jako alternativa k národovectví?

Dramaturg Vinohradského divadla Josef Kodíček píše pro vydání Přítomnosti z 11. června 1930, že „nacionalismus jakožto projev životné vůle, sublimované v určitou …

Datum publikace:
19. 9. 2022
Autor článku:
Ivan Štern

Veřejnost má právo na informace

Je naivní si myslet, že novináři, toužící po zpravodajské výlučnosti, získat „sólokapra“, jak psával Egon Erwin Kisch, budou zdrženliví, jakmile …

Datum publikace:
12. 9. 2022
Autor článku:
Ivan Štern

Spor Orientu se Západem aneb Co je pokrok?

Ve čtvrtečním vydání Přítomnosti z 5. září 1929 se objevila úvaha Inda Vasudeva Metty Orientálec odsuzuje západní civilizaci. Autor zdůvodňuje, proč …

Datum publikace:
5. 9. 2022
Autor článku:
Ivan Štern