List k umělcům

Těm, kteří s vášní a obětavostí hledají nové „epifanie“ krásy, aby jimi obdařili svět v umělecké tvorbě. A viděl Bůh, …

Umělec – podobizna Boha Stvořitele

Nikdo nedokáže porozumět lépe, než vy, umělci, geniální tvůrcovékrásy, čím bylo pathos, s jakým Bůh na úsvitu stvoření přikládalk dílu …

Zvláštní schopnosti umělce

Ne všichni jsou povoláni, aby se stali umělci v přesném slovasmyslu. Avšak dle Knihy Genesis je úkolem každého člověka býttvůrcem …

Umělec a společné dobro

Společnost potřebuje umělce, podobně jako potřebuje vědcea techniky, dělníky a intelektuály, kazatele víry, učitele, otce a matky,kteří zabezpečují růst člověka …

Umění před tajemstvím Vtěleného Slova

Právo Starého zákona obsahuje výslovný zákaz vypodobňováníBoha neviditelného a nevyjádřitelného prostřednictvím „rytinynebo věci slité“ (V M., 27,15), protože Bůh přesahuje …

Plodné spojenectví Evangelia s Uměním

Každá autentická inspirace umělecká překračuje hranice toho,co vnímají smysly a prostupujíc skutečností usiluje vyjasnit jejískryté tajemství. Má své zdroje v …

Základy

Umění, s nímž se křesťanství setkalo na počátku svých dějin,bylo zralým plodem klasického světa, vyjadřovalo jeho estetickézásady a později bylo …

Středověk

Následující staletí byla svědky bouřlivého rozvoje křesťanskéhoumění. Na Východě dále rozkvétalo ikonografické umění, spojenése zvláštními kánony teologickými a estetickými současně …

Humanismus a renesance

Myšlenkové kulturní klima, které umožnilo neobyčejný rozkvětumění v epoše humanismu a renesance, utvářelo hojnou měroutéž vztah umělců v jejich oborech …

Snaha o nový dialog

Ale je též pravda, že v novodobé epoše vedle proudu humanismukřesťanského, jenž vytyčil meze značnému dílu kulturya umění, vytvořila se …

V duchu II. Vatikánského koncilu

II. Vatikánský koncil položil základy k novému vztahu meziCírkví a kulturou, jehož bezprostřední důsledky se týkají takésvěta umění. Tento vztah …

Církev potřebuje umění

Aby mohla Církev hlásat poselství, jímž ji pověřil Kristus,potřebuje umění. Musí totiž působit, aby skutečnost duchovní,neviditelná, Boží, se stávala zřejmou, …

Zda je umění třeba Církve?

Církev tedy potřebuje umění. Je možno však říci, že i umění jetřeba Církve? Možná zní taková otázka provokativně, ale pokudji …

Výzva k umělcům

V tomto listě se obracím k vám, umělci celého světa, abychvám ještě potvrdil svoji úctu, a také se přičinil o …