List k umělcům

Těm, kteří s vášní a obětavostí hledají nové „epifanie“ krásy, aby jimi obdařili svět v umělecké tvorbě. A viděl Bůh, …

Datum publikace:
13. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Umělec – podobizna Boha Stvořitele

Nikdo nedokáže porozumět lépe, než vy, umělci, geniální tvůrcovékrásy, čím bylo pathos, s jakým Bůh na úsvitu stvoření přikládalk dílu …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Zvláštní schopnosti umělce

Ne všichni jsou povoláni, aby se stali umělci v přesném slovasmyslu. Avšak dle Knihy Genesis je úkolem každého člověka býttvůrcem …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Umělecké schopnosti ve službě krásna

Velký básník Cyprian Norwid napsal:(…) Neboť krása k tomu je, aby nás uvádělado práce – a práce, aby nás křísila. …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Umělec a společné dobro

Společnost potřebuje umělce, podobně jako potřebuje vědcea techniky, dělníky a intelektuály, kazatele víry, učitele, otce a matky,kteří zabezpečují růst člověka …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Umění před tajemstvím Vtěleného Slova

Právo Starého zákona obsahuje výslovný zákaz vypodobňováníBoha neviditelného a nevyjádřitelného prostřednictvím „rytinynebo věci slité“ (V M., 27,15), protože Bůh přesahuje …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Plodné spojenectví Evangelia s Uměním

Každá autentická inspirace umělecká překračuje hranice toho,co vnímají smysly a prostupujíc skutečností usiluje vyjasnit jejískryté tajemství. Má své zdroje v …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Základy

Umění, s nímž se křesťanství setkalo na počátku svých dějin,bylo zralým plodem klasického světa, vyjadřovalo jeho estetickézásady a později bylo …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Středověk

Následující staletí byla svědky bouřlivého rozvoje křesťanskéhoumění. Na Východě dále rozkvétalo ikonografické umění, spojenése zvláštními kánony teologickými a estetickými současně …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Humanismus a renesance

Myšlenkové kulturní klima, které umožnilo neobyčejný rozkvětumění v epoše humanismu a renesance, utvářelo hojnou měroutéž vztah umělců v jejich oborech …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Snaha o nový dialog

Ale je též pravda, že v novodobé epoše vedle proudu humanismukřesťanského, jenž vytyčil meze značnému dílu kulturya umění, vytvořila se …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

V duchu II. Vatikánského koncilu

II. Vatikánský koncil položil základy k novému vztahu meziCírkví a kulturou, jehož bezprostřední důsledky se týkají takésvěta umění. Tento vztah …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Církev potřebuje umění

Aby mohla Církev hlásat poselství, jímž ji pověřil Kristus,potřebuje umění. Musí totiž působit, aby skutečnost duchovní,neviditelná, Boží, se stávala zřejmou, …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Zda je umění třeba Církve?

Církev tedy potřebuje umění. Je možno však říci, že i umění jetřeba Církve? Možná zní taková otázka provokativně, ale pokudji …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Výzva k umělcům

V tomto listě se obracím k vám, umělci celého světa, abychvám ještě potvrdil svoji úctu, a také se přičinil o …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Duch Stvořitele a tvůrčí inspirace

V Církvi zaznívá často vzývání Ducha svatého: Veni, CreatorSpiritus…(24)Přijď, Tvůrce Duchu svatý, k náma navštiv myslí našich chrám,sestup z nebeské …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

„Krása“, která osvobozuje

Na prahu třetího tisíciletí přeji vám všem, drazí umělci, abyse vám dostávalo tvůrčí inspirace v hojné míře. Kéž krása, kteroubudete …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.

Poznámky autora k Listu k umělcům

(1) Dialogus de ludo globi, lib. II; v: Philosophisch-Theologische Schriften,d. III, Vídeň 1967, s. 332. (2) Mravní ctnosti, obzvlášť moudrost, …

Datum publikace:
11. 6. 2013
Autor článku:
Jan Pavel II.