Jakub Falat

Jakub Falat

/ Student všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze.

Čo je férová argumentácia?

Koncom apríla bol na stránkach Univerzity Karlovy zverejnený článok Výzva jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti. Podpísaní jedenásti „chartisti,“ medzi ktorými je …