Jiří Guth

Ekolog, ministerský rada na MŽP / Mgr. Jiří Guth (*1965, Praha) je ekolog vzděláním, povoláním, životním stylem i politickou příslušností. Po studiu na gymnáziu absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze obor Ochrana přírodního prostředí. Od roku 1998 působil na Ministerstvu životního prostředí nejprve jako zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí, poté jako ředitel tohoto odboru, poradce ministra a náměstek poradce ministra. Od roku 2018 ministerský rada na Ministerstvu životního prostředí. Mimo jiné působí v různých organizačních, pedagogických a odborných aktivitách, nadacích.