Jako bychom měli již dnes umřít

Perská pověst vypravuje: Jakýsi muž kráčel navečer po břehu mořském a tu našel sáček plný drobných kamínků. Probíral se prsty …