Jako bychom měli již dnes umřít

Perská pověst vypravuje: Jakýsi muž kráčel navečer po břehu mořském a tu našel sáček plný drobných kamínků. Probíral se prsty …

Datum publikace:
10. 1. 2014
Autor článku:
Josef Toufar