Kdo se bojí ombudsmana?

Starověká římská republika si za účelem ochrany slabých před zvůlí mocných zřídila institut tribuna lidu, který měl nepoměrně větší pravomoci …

Datum publikace:
25. 2. 2020
Autor článku:
Karel B. Müller