K smíchu směšné

Nemám tím na mysli onu zušlechtěnou, nebeskou radost, jež je plodem Ducha svatého, rovněž ne radost, o které umírněně a …

Datum publikace:
14. 2. 2016
Autor článku:
Karl Rahner