Kamil Polách

Právník / V roce 2000 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Poté pracoval jako interní právník jak ve veřejné správě (mj. Ministerstvo obrany, Státní pozemkový úřad, Úřad městské části Praha 12), tak v soukromém sektoru (ŠKODA PRAHA a.s., Metrostav a.s., Doosan Škoda Power s.r.o., Mott MacDonald CZ, Wood&Lee LLP). V letech 2014–2017 byl externím překladatelem Evropského soudního dvora z angličtiny do češtiny. Aktuálně pracuje na HPP jako Contract Manager ve společnosti HOCHTIEF CZ a.s.

Nenásilná konfrontace – výměna názorů

„Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.“ [1]Dle čl. 2 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně. …

Datum publikace:
14. 1. 2021
Autor článku:
Kamil Polách

Demokracie jako šachy

Asi každý z nás známe tu hru na 64 polích. I když život není černobílý, přesto si dovolím příměr výkonu …

Datum publikace:
9. 1. 2021
Autor článku:
Kamil Polách