Věrnost svému národu. (Se vzpomínkou na Jana Palacha)

Svou loajálnost k národu a k lidu, k němuž náležím, chci nadále projevovat kritickým posuzováním jeho nedostatků a neustávajícím úsilím o nápravu. Ale nechci to dělat …

Datum publikace:
23. 1. 2020
Autor článku:
Ladislav Hejdánek