Luděk Jirka

Vysokoškolský pedagog / Autor vystudoval doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a v současné době působí na Katedře kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Badatelsky se věnuje problematice migrace a tematicky se zaměřuje na východní Evropu a specificky na Ukrajinu. Dlouhodobě spolupracuje s občanským sdružením Post Bellum.