Luděk Mádl

Sportovní novinář /

Pelé – The Artist

Sometimes chance pulls many into a tight time loop. On December 18th in Qatar, Argentine midfielder Lionel Messi lifted the …

Datum publikace:
6. 2. 2023
Autor článku:
Luděk Mádl

Umělec Pelé

Náhoda někdy stáhne mnohé do uzounké časové smyčky. Osmnáctého prosince v Kataru pozvedl argentinský střízlík Lionel Messi nad hlavu pohár určený …

Datum publikace:
9. 1. 2023
Autor článku:
Luděk Mádl