Profilový obrázek

Luděk Mádl

Sportovní novinář /

Pelé – The Artist

Sometimes chance pulls many into a tight time loop. On December 18th in Qatar, Argentine midfielder Lionel Messi lifted the …

Umělec Pelé

Náhoda někdy stáhne mnohé do uzounké časové smyčky. Osmnáctého prosince v Kataru pozvedl argentinský střízlík Lionel Messi nad hlavu pohár určený …