Martin Brabec

Politický a sociální filosof, vysokoškolský pedagog / Věnuje se problematice spravedlnosti, demokracie a rovnosti v kontextu globálních společenských změn. Působí v Centru globálních studií AV ČR a na Technické univerzitě v Liberci.