Martin Mařák

Hudebník a esejista /

Nacionální neobolševismus Institutu Václava Klause

Politický i ideologický nacionální establishment zemí Západu a jeho myšlenkové trusty se cítí v ohrožení možným vznikem obdoby americké federace …

Datum publikace:
11. 9. 2020
Autor článku:
Martin Mařák