The falsem muse of empathy 

The apparent clothed the conditional dented—demented—sovereign O—false muse of empathy The disease of elections Michael March

“Honey for the dead”

“Honey for the dead”   “A period of enforced mourning” The bees at the checkpoints Honey for the dead   …

„Česká okupace“

Není to pouze pravda – ale aplikace pravdy. Nejsou to pouze zákony – ale vynucování zákonů. Zlé oko, to jsme …