„Česká okupace“

Není to pouze pravda – ale aplikace pravdy. Nejsou to pouze zákony – ale vynucování zákonů. Zlé oko, to jsme …