K Rusku – ano, či ne? Čtěte Havlíčka

Nezbytnou součástí vzpomínání na velikány národních dějin bývá sáhodlouhé zmiňování aktuálnosti myšlenek dotyčného. Někdy to platí více, někdy méně, v některých …

Ga-ga-gang k poctě Konrada Lorenze

30 let od smrti nadčasového biologa a myslitele. Když jsem jako malý kluk listoval svojí oblíbenou encyklopedií o přírodních zajímavostech, …