Michaela Pixová

Sociální geografka a vysokoškolská pedagožka / Michaela Pixová vystudovala sociální geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, je vysokoškolská učitelka. Dříve pracovala jako komunikační koordinátorka Klimatické koalice.

otázky pro: MICHAELU PIXOVOU

„Především si musíme uvědomit, že růst můžeme už jenom uvnitř sama sebe,“ říká k tématu udržitelnosti a klimatické změny sociální geografka Michaela …