Michaela Pixová

Sociální geografka a vysokoškolská pedagožka / Michaela Pixová vystudovala sociální geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, je vysokoškolská učitelka. Dříve pracovala jako komunikační koordinátorka Klimatické koalice.