Demokracie neumírají náhodou – puč zpomaleně

Někdy jsou věci jasnější s odstupem; když poodstoupíte od pointilistické malby, tak to, co se zdálo být chaosem, začne nabírat tvar. …

Datum publikace:
17. 10. 2019
Autor článku:
Mark Slouka

Slow Motion Putsch

Sometimes things get clearer with distance; step away from a pointillist painting, and what appeared as chaos begins to take …

Datum publikace:
15. 5. 2019
Autor článku:
Mark Slouka