Komu svěřit stát?

Guan Zhong onemocněl. Vévoda Huan se jej přišel zeptat: „Otče Zhongu, vaše nemoc je vážná. Nebudu před vámi nic skrývat, …

Mluvíš, nebo myslíš slova?

Důvod čeřenu je v rybě; chytneš rybu a zapomeneš na čeřen. Důvod oka je v králíkovi; chytneš králíka a zapomeneš na oko. Důvod slova …