Definice lásky

*** *** Ze sbírky Deštivec / Rainmaiker přeložila Tereza Brdečková (Limonádový Joe, 2020). Tento článek je exkluzivní obsahPRO PŘEDPLATITELE PŘÍTOMNOSTI …

Odchod

  t h e  m o v e   o d c h o d My quiet love has moved …