Petr Císařovský

Petr Císařovský

Akademický sochař /

Objekt FRANZ KAFKA – DER PROZESS

Kafkův Proces je nesporně jedna z nejdůležitějších zpráv o bytosti zvané člověk v dějinách světového písemnictví. Její vizionářský dosah jsme …