Petr Císařovský

Akademický sochař /

Objekt FRANZ KAFKA – DER PROZESS

Kafkův Proces je nesporně jedna z nejdůležitějších zpráv o bytosti zvané člověk v dějinách světového písemnictví. Její vizionářský dosah jsme …

Datum publikace:
6. 12. 2020
Autor článku:
Petr Císařovský